welsh_castle

Cymru

Bancio gyda ni

Sut i fancio gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg

Darllenwch am ein polisi dwyieithog

Darganfod sut y gallwch fancio gyda Barclays

cake

Ap Barclays

Rheoli’ch materion ariannol.

Gallwch wirio’ch balans, symud arian o un cyfrif i’r llall neu dalu biliau ar-lein trwy’r ap1.

online_banking

Darganfod bancio ar-lein

Bancio ar eich cyfrifiadur.

Gallwch fancio’n ddiogel 24/7, a gweld eich balans, rheoli’ch taliadau, gwirio’ch cyfriflenni a llawer mwy.

Branch-Manager

Mynd i’r gangen i fancio

Mewn rhai o’n canghennau, gallwch siarad â ni yn y Gymraeg.

Os hoffech wneud hyn, bydd ein staff sy’n gwisgo’r bathodyn ‘Cymraeg’ yn hapus iawn i’ch helpu.

wtb_tel_bank

Bancio dros y ffôn

Gwasanaeth ffôn Cymraeg.

I siarad ag aelod o’r tîm, ffoniwch ein canolfan Cymraeg ar 0333 202 7450 rhwng 9 y bore a 5 yr hwyr, dydd Llun i ddydd Gwener. Y tu hwnt i’r oriau swyddfa hyn byddwch yn cael eich cyfeirio at ein canolfannau Saesneg.

Gall galwadau cael eu monitro neu recordio er budd ansawdd gwasanaeth. Costau galwadau

Beth sydd ar gael ar ein ap a’n gwasanaeth Bancio Ar-lein?

Cymharu’r nodweddion sydd ar gael.

Nodweddion Ap Barclays Bancio Ar-lein
Gweld/lawrlwytho cyfriflenni     
Trosglwyddo arian rhwng eich cyfrifon     
Talu siec i mewn  Hyd at £1000 am bob siec  
Rheoli eich archebion sefydlog     
Trosolwg manwl o’ch gwariant     
Rhoi gwybod bod eich cerdyn debyd wedi’i golli neu ddwyn     
Anfon neges atom     

Ffordd gyfleus o reoli’ch arian

Dyma sut i ofalu am eich arian ar-lein a gyda’n ap – maent yn ddiogel, ac yn hawdd i’w defnyddio.

Register-with-Account-Details

Sut i gofrestru am ein ap

Pa ddyfais sydd gennych?

bmb_icon_barclaycard

Sut i gofrestru am ap Barclaycard

Pa ddyfais sydd gennych?

Pay-Bill

Talu eich Barclaycard

A wyddoch y gallwch ddefnyddio’r ap i wneud taliadau diogel i’ch Barclaycard?

Pay-in-Cheque

Talu siec heb fynd i’ch cangen banc

Mae’n bosib bydd eich arian yn cyrraedd eich cyfrif banc ynghynt os fyddwch yn dewis talu’ch sieciau i mewn drwy’r ap – fel arfer y diwrnod gwaith nesaf. 

Set-up-Standing-Order

Cadw trefn ar eich taliadau rheolaidd

Gallwch reoli eich archebion sefydlog a’ch debydau uniongyrchol trwy ap Barclays.

bmb_icon_notifications

Cadarnhau eich hunaniaeth yn eich ap

Gydag ap ID, byddwn yn anfon neges cyfrinachol atoch ar eich dyfais i sicrhau mai chi sydd yn siarad gyda ni ar y ffôn neu yn y gangen. Ac os byddwn yn eich ffonio chi, gallwch ddefnyddio ap ID i wirio ein dilysrwydd ni.

bmb_icon_online_banking

Gofalu am eich arian gyda’n gwasanaeth Bancio Ar-lein

Os ydych eisiau gwneud rhywbeth syml fel symud arian o un cyfrif i’r llall neu wirio’ch balans, gall ein gwasanaeth Bancio Ar-lein arbed llawer o amser i chi.